22 Kasım 2023 Çarşamba

KOCAELİDEN SELAMLAR.


Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana

Mey süzülmüş şîşeden ruhsar-ı âl olmuş sana

Nezâket haddeden geçmiş sana boy pos olmuş. Şarap şişeden süzülmüş sana kırmızı yanak olmuş.

Eskiden madenler haddeden geçirilerek inceltilirdi. Nezaket soyut bir kavram ve davranış biçimi olduğu halde daha da incelmek için haddeden geçerek güzelin boyu posu olmuş. Şarap da süzüle süzüle güzelin yanağına yakışacak kırmızılık düzeyine gelmiş. Fiilerin kullanımına bakılırsa her iki işlem de kendiliğinden olmuş izlenimi vermektedir. Bu tür hayaller bize hind üslubunun ürünü olduğunu göstermektedir.

Bûy-i gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu
Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana

Gülün kokusu damıtılmış, nazın ucu işlenmiş; biri sana ter, birisi de mendil olmuş. 

Gül suyu pekala damıtılabilir ancak gülün kokusunun damıtılması ancak sanat dünyasında, şairin hayal aleminde mümkündür. Gül kokusunun damıtılması, elde edilen kokunun güzelliğini ifade etmek için kullanılmıştır. Bilindiği gibi kumaş parçalarının etrafı işlenerek mendil yapılır. Sevgilinin naz’ı bir kumaş gibi algılanmıştır. (istiare) Sevgilinin nazı bir mendil gibi işlediğini güzelleştirdiğini söylemektedir. Gül kokusundan teri olanın mendilinin naz kumaşından olması doğaldır. Anlam bakımından ilişkisi olan kelime ve ibarelerle paralel bir şekilde sıralanmıştır. (mürettep leff ü neşr)

Sihr ü efsûn ile dolmuşdur derûnun ey kalem
Zülfü Hârut’un demek mümkin ki nâl olmuş sana

Ey kalem! İçin sihir ve büyü ile dolmuştur. Harut’un zülfü sana nal olmuş demek mümkündür. 

Şair ilk iki beyitte hayalleri kanatlandıran bir söyleyiş biçimi ve hayal inceliğini yakaladığının farkındadır. Dolayısıyla kalemine yönelerek ona hitap etmek gereği duyar. (Tecrid) Kalemin içi sihir ve büyü ile dolmuştur. Zaten şiir de büyü değil midir? Sanki Harut’un zülfü bu kalemin içinde lif olmuştur. Büyü yapılırken saç tellerinin kullanıldığı yaygın bir inanıştır. Büyücülerin ustası Harut hatırlatılmıştır. (Telmih) Sihir ve büyü onun işidir. Kalemin içinde de nâl denilen ince lifler vardır. (Mürettep leff ü neşr)

Şöyle gird olmuş Firengistân birikmiş bir yere
Sonra gelmiş gûşe-i ebrûda hâl olmuş sana

Firengistan şöyle toplanmış bir yere birikmiş, sonra gelmiş kaşının köşesine sana ben olmuş.

Frengistan kafirlerin ülkesidir. Küfür siyahlığı simgeler. Güzellik unsurlarından sayılan ben de siyahtır. Benin koyu renkli olanı makbul sayılır. Güzelin kaşının kenarında simsiyah bir ben vardır. Şair, güzelin beninin ne kadar kara olduğunu belirtmek için bütün Freng ülkesini bir ben haline getirmektedir. Burada mübalağa sanatı yapılmıştır.

Ol büt-i tersâ sana mey nûş eder misin demiş
El-amân ey dil ne müşkil-ter suâl olmuş sana

Ey gönül! O Hıristiyan güzeli sana şarap içer misin demiş, aman sana ne de zor soru sormuş.

Şair gönlüne seslenmiştir. Burada tecrid sanatı vardır. Gönül meyhanede şarap içen bir kimse gibi tasavvur edilmiştir. Burada teşhis sanatı yapılmıştır. Meyhanelerde sakiliği put gibi güzel olan Hristiyan gençleri yapmaktadır. İstiare sanatı vardır. Bu saki gönüle, şarap içer misin diye bir soru sorar. Sarhoşluğun son kertesine vurduğu böyle bir durumda hatırı kırılamayacak kadar güzel olan birinin içmeye devam etmek için sunduğu teklifi geri çevirmek imkansızdır. Bu bakımdan gönül, çok zor bir soruya muhatap olmaktadır.

Sen ne câmın mestisin âyâ kimin hayrânısın
Kendin aldırdın gönül n’oldun ne hal olmuş sana

Gönül! Sen nasıl bir kadehin sarhoşusun, Allah için söyle kimin hayranısın? Kendin aldırdın ne oldun. Sana ne haller olmuş?

Gönül kendini aldırmış, yani aşık olmuştur. Aldırmak burada kartalın avını almasına da benzetilebilir. Kapılmak anlamına da gelebilir. Gönül sarhoş gibidir. Fakat neden sarhoş olduğu sorusuna muhatap olmaktadır. İstifham sanatı yapılmıştır. Şarap sarhoşuna mest, afyon gibi uyuşturuculardan sarhoş olana hayran denilir. Hayran kelimesi tevriyeli olarak kullanılmaktadır. Câm (kadeh) kelimesi kullanılarak mecaz-ı mürsel yoluyla içindeki şarap kastedilmektedir.

Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden
Lâ’lin öptürmek bu hâletle muhâl olmuş sana

Buse (öpücük) kelimesindeki sin harfinin dişlerinden dudakların yaralanır. Bu suretle dudağını öptürmek senin için imkansız olmuştur.

Beyitte anlatılan güzel o kadar zariftir ki buse kelimesinde sin harfinin dişleri dudaklarını yaralar. Dudaklar La’l gibidir. İstiare yapılmıştır. Yaralı dudağı öptürmek elbette imkansızdır. Nedim dudağını öptürmeyen bir güzelin istiğnası karşısında kabahati buse kelimesindeki sin harfine yüklemektedir.

Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedîm
Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana

Nedim! Senin anlattığın güzel bu şehirde yok. Sen bir hayal görmüşşün, sana peri yüzlü bir güzel görünmüş.

Bu kadar zarif güzel İstanbul’da da bulunmaz. Öyleyse şair ya hayallere dalmıştır yahut da bir peri yüzlü bir an görünüp sonra kayboluvermiştir.

Nedim

3 Haziran 2018 Pazar

BU KAPIDAN KOL VE KANAT KIRILMADAN GEÇİLMEZ
EŞTEN DOSTTAN SEVGİLİDEN AYRILMADAN GEÇİLMEZ

İÇERİDE BİR HAS ODA ALTI SAMUR DÖŞELİ
BU ODADAN GELSİN DİYE ÇAĞRILMADAN GEÇİLMEZ

ETİ ZEHİR YAĞI ZEHİR BALI ZEHİR DÜNYADA
BÜTÜN FANİ LEZZETLERE DARILMADAN GEÇİLMEZ

NE OKUDUN NE ÖĞRENDİN NE BİLDİYSEN BERHEVA
YER ÇÖKMEDEN GÖK İKİ ŞAK YARILMADAN GEÇİLMEZ

VARLIK NASIL YOKLUK NİÇİN YAŞAMAK NE TOPYEKUN
AKLI YELE SALIVERİP ÇILDIRMADAN GEÇİLMEZ

KAYALIKLI BOĞAZLARDA YÖN ARAYAN BİR GEMİ
USTA KAPTAN KILAVUZA VARILMADAN GEÇİLMEZ

KİLİTLERİN GEÇİTLERİN YALNIZ ONDA ŞİFRESİ
İŞTE İŞTE O ETEĞE SARILMADAN GEÇİLMEZ.
                                                    NECİP FAZIL KISAKÜREK

GENÇ ADAM YOLLARIMI ADIM ADIM BİLİRSİN
ERKEN GEL BENİ EVDE BULAMAYABİLİRSİN.

19 Şubat 2017 Pazar

2016

Uzun bir aradan sonra...
herkese selamlar...

31 Mart 2015 Salı

BAHAR GELDİ, ARI MERAKI DAPREŞTİ

POLEN TAŞIYAN, ÇİÇEKTEN ÇİÇEĞE ŞIMARIKÇA DOLAŞIN ARILARI GÖRÜNCE HEVESİM ARTIYOR. BİRKAÇ ARI ALIP CEBELLEŞECEM...

7 Kasım 2013 Perşembe

YAZDAN KALAN BİKAÇ KARE

BU YILKİ HASILAT YAKLAŞIK 35-40 KG. ALLAH BİN BEREKET VERSİN 


BAYBURT AŞAĞI KOP, EYÜP HOCAYI ZİYARETE GİDİP BİRLİKTE İFTAR VE SAHUR YAPMIŞTIK. 

ARICI ÇADIRINDA ALABALIK İFTARDA İYİ OLUYOR.

YABAN KİRAZI

DOĞANKENT SÜTTAŞI MAHALLESİNDE YAĞMUR ÇOK YAĞINCA EVİMİZİN ÖNÜNDEKİ DERE BÖYLE OLUYOR

ARICI ÇADIRINDA İFTAR SOFRASI 

GECE YABANİ HAVAN TACİZİ OLUNCA TEDBİR AÇISINDAN ATEŞ YAKTIK.

GECE SERİN OLMUŞTU...